Odpowiedzi

2010-04-07T18:33:21+02:00

oblicz ile gramów żelaza zużyto w reakcji syntezy do otrzymania 65g chlorku żelaza (III)

M(FeCl₃)=56+3*35,5=162,5 g/mol
M(Fe)=56 g/mol

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl₃
1mol-------1mol
56g--------162,5
x-----------65g
x=22,4g Fe