Zadanie 1 Szkoła zakupiła 3 komputery i 20 kalkulatorów za 12800zł.
Oblicz cene komputera i kalkulatora, wiedzac, ze kalkulator jest 100 razy tanszy od komputera.

Zadanie 2 Tłuszcz składa sie z węgla,wodoru i tlenu w stosunku wagowym 19:3:3. Ile węgla, wodoru i tlenu znajduje sie w 12,25 kg tłuszczu?

Zadanie 3 Krawędz podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długosc 12 cm, a przekatna sciany bocznej -2 dm. Oblicz pole powieszchni całkowitej i obietosc graniastosłupa.

prosze obliczenia do zadan i z góry dziękuje...:)

3

Odpowiedzi

2010-04-07T18:35:04+02:00
Zad. 2

19x+3x+3x=12,25kg
x=0,49 kg
Węgiel 19x czyli: 19*0,49=9,31 kg
Wodór 3x czyli: 3*0,49=1,47 kg
Tlen 3x czyli: 3*0,49=1,47 kg

Zad. 1
x-cena komp
y-cena kalk
Wystarczy rozwiązać układ równań:
3x+20y=12800
100y=x

Zad. 3
nie wiem..


:-)
2010-04-07T18:39:54+02:00
Zadanie 1
100x <---cena komputera
x <---cena kalkulatora
3 * 100x + 20 * x = 12800zł
300x + 20x = 12800zł
320x = 12800zł
x = 12800zł : 320
x = 40zł
100 * 40zł = 4000zł
odp: Cena jednego komputera to 4000zł, a cena jednego laptopa to 40zł

zadanie 2
19 + 3 + 3 = 25
12,25kg : 25 = 0,49kg
0,49kg * 19 = 9,31kg <---waga węgla
0,49kg * 3 = 1,47kg <---waga wodoru, a także tlenu
2010-04-07T19:29:21+02:00
Zadanie 1
100x -cena komputera
x --cena kalkulatora
3 * 100x + 20 * x = 12800zł
300x + 20x = 12800zł
320x = 12800zł
x = 12800zł : 320
x = 40zł
100 * 40zł = 4000zł
odp: Cena jednego komputera to 4000zł, a cena jednego laptopa to 40zł

zadanie 2
19 + 3 + 3 = 25
12,25kg : 25 = 0,49kg
0,49kg * 19 = 9,31kg -waga węgla
0,49kg * 3 = 1,47kg -waga wodoru, a także tlenu