1.Omów skutki społeczne, gospodarcze i polityczne II wojny światowej
2.Na jakie trudności natrafili sędziowie z Norymbergi?Ocen podjęte przez nich decyzje
3.scharakteryzuj początki i dzisiejsza strukturę ONZ.
4.W jaki sposób ZSRR podporządkował sobie państwa Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej, Wymień te państwa
5.Omów reakcje Zachodu na powojenna politykę ZSRR
6. Przedstaw pośrednie i bezpośrednie przyczyny zimnej wojny.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:59:13+02:00
1.-smierc wielu ludzi
- kryzys wiary
-zniszczone budowowle, miasta
-brak pieniedzy
-konflikty panstw
7 2 7