Odpowiedzi

2010-04-07T18:46:24+02:00
Bakterie chemosyntetyzujące podzielono na:

* bakterie nitryfikacyjne:

bakterie z rodzaju Nitrosomonas (wykorzystują utlenianie amoniaku do azotynów - soli kwasu azotowego(III)):

2NH3 + 3O2 → 2HNO2 + 2H2O + ENERGIA (ok. 664 kJ)

bakterie z rodzaju Nitrobacter (wykorzystują utlenianie azotynów do azotanów - soli kwasu azotowego(V)):

2HNO2 + O2 → 2HNO3 + ENERGIA (ok. 151 kJ)

* siarkowe:

bakterie z rodzaju Beggiatoa (utleniają siarkowodór do czystej siarki):

2H2S + O2 → 2H2O + 2S + ENERGIA (ok. 273 kJ)

bakterie z rodzaju Thiotrix (utleniają czystą siarkę do kwasu siarkowego(VI)):

2S + 2H2O + 3O2 → 2H2SO4 + ENERGIA (ok. 1193 kJ)

* wodorowe:

bakterie z rodzaju Hydrogenomonas (utleniają wodór do wody):

2H2 + O2 → 2H2O + ENERGIA (ok. 479 kJ)

* żelaziste:

bakterie z rodzaju Ferrobacillus (utleniają sole żelaza(II) do soli żelaza(III)):

2Fe(HCO3)2 + 1/2O2 + H2O → 2Fe(OH)3 + 4CO2 + ENERGIA (ok. 168 kJ)

* tlenkowęglowe:

bakterie utleniające tlenek węgla (CO) do dwutlenku węgla (CO2):

2CO + O2 → 2CO2 + ENERGIA;

* bakterie metanowe:

bakterie utleniające metan do dwutlenku węgla:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + ENERGIA (ok. 445 kJ)

3 1 3
2010-04-07T18:47:51+02:00
Chemosynteza jest procesem polegającym na asymilacji CO2 i przetwarzaniu go na związki organiczne - cukry – przy wykorzystaniu energii chemicznej pochodzącej z utleniania ( najczęściej tlenem atmosferycznym) różnych związków mineralnych.
Ogólny wzór chemosyntezy :

1 sposób zapisu
związek mineralny + O2 → związek mineralny + energia
( zredukowany) ( utleniony) ( ATP + NADPH + H+)

CO2 + H2O + energia → związek organiczny + O2
( ATP + NADPH + H+) ( cukier)

2 sposób zapisu
SUBSTRAT + 1/2 O2 → SUBSTRAT utleniony + ENERGIA

CO2 + H2O + ENERGIA → ZWIĄZKI ORGANICZNE + O2
1 5 1