1. Z jakiej wysokości upuszczono kamien jeśli wiadomo że tuż przy powieszchni ziemi osiągnoł on prędkość 40m/s

2 Jaką mase ma głaz który upuszczony z wysokości 30m wykonał prace 6mJ

3. Oblicz energie potencjalną sondy o macie 50kg umieszczonej 2m nad poziomem Jowisza


Do każdego zadania proszę wypisać Dane, Szukane, Rozwiązanie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T19:33:13+01:00
1. Z jakiej wysokości upuszczono kamien jeśli wiadomo że tuż przy powieszchni ziemi osiągnoł on prędkość 40m/s

Dane:
V=40 m/s
g≈10 m/s²
Szukane:
h=?

Ek=Em
½mV² = mgh /:mg
½V²/g =h
h=½*40²/10=80m


2 Jaką mase ma głaz który upuszczony z wysokości 30m wykonał prace 6mJ

(jesteś pewny, że tu jest małe "m"? bo to jest niemożliwe [rozumiesz, chodzi o przedrostek: mili czy mega?], ale oblicze Tobie też dla dużego "M" ;p)

Dane:
h=30m
W = 6mJ = 6*10⁻³J
Szukane:
m=?
W=E=mgh
W=mgh /:gh
m=W/gh
m= 6*10⁻³ / 10*30=0.02 *10⁻⁴=2*10⁻²kg => i z tego wynika, że podałeś złą wartość dla pracy, bo jak głaz może tyle ważyć?

więc dla W=6MJ= 6 000 000J
lub m=6 000 000/10*30= 20000kg

3. Oblicz energie potencjalną sondy o macie 50kg umieszczonej 2m nad poziomem Jowisza

Dane:
m=50kg
h=2m
g(j)=24,79 m/s²
Rozwiązanie
Ep=?

Ep=m*g(j)*h=50 * 24,79 * 2= 2479J