Odpowiedzi

2010-04-07T18:37:44+02:00
ONZ - liste państw masz pod tym adresem, jest ich dużo, dlatego nie wypisywałem. Najlepiej wybierz te najważniejsze. Adres: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_ONZ
UNICEF - organizacja będąca częścią ONZ. W jej skład wchodzą podobne państwa.
UNMOVIC
UN-HABIBAT
UNSCON
UNSCOP - te organizacje działają na terenie Europy i należą do ONZ. Przynależą do nich te same państwa.
  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T18:48:48+02:00
Unia Europejska: Austria,Belgia,Dania,Finlandia,Francja,Grecja,Hiszpania, Holandia,Irlandia,Luksemburg,Niemcy,Portugalia,Szwecja,Wielka Brytania,Włochy,Cypr,Czechy,Litwa,Łotwa,Estonia,Malta,Polska,Słowacja,
Słowenia,Węgry,
NATO : Albania,Belgia, Bułgaria, Chorwacja,Czechy,Dania, Estonia,Francja,Grecja,Hiszpania,Holandia,Islandia, Kanada,Litwa,Luksemburg,Łotwa,Niemcy,Norwegia,Polska,Portugalia,
Rumunia, Słowacja,Słowenia,Turcja,Węgry,Wielka Brytania,Włochy,