Przetłumacz na polski:)

Helloween, or Hallowe'en, is a tradition celebrated on the night of October 31, by children dressing in costumes and going door-to-door collecting sweets, fruit, and other gifst, called trick-or-treating.Some other traditional actinities include costume psrties, watsching horror films, going to"haunted" houses.

"Samhain"-from Celtic tradition, now Helloweenis a part of American pop culture.

Helloween is now celebrated in many parts of the western world, most commonly in the United Kingdom and sometimes in Australia and New Zealand. In recent years, Helloween has also been celebrated in some parts of Western Europe.

The houses are decorated by carving pumpinks or turnips into scary faces and other decorations. Lights are then placed inside the carved head to help light and decorate. The dradition Helloween cake in Irleand is the barmbrack which is a fruit bread. Each member of the family gets a slice.

Games are played, such as ducking/bobbing for apples, where apples, monkey nuts(peanuts) and other nuts and fruit and some small coins are put into a basin of water. The apples and monkey nuts float. Coins are harder to catch as they sink. Everyone takes turns catching as much can be caught using only the mouth and no hands. In some households the coins are pushed into the fruit for the chilidren to "earn" as they catch each apple.

3

Odpowiedzi

2009-11-02T19:00:59+01:00

Helloween, czy Halloween, obchodzony jest tradycyjnie w nocy z 31 października, przygotowane przez dzieci w strojach i opatrunku będzie od drzwi do drzwi "zbieranie słodycze, owoce i inne gifst, zwany trick-or-treating.Some inne tradycyjne actinities to strój psrties, watsching filmów grozy, będzie "Haunted" domów.

"Samhain", z celtycką tradycją, teraz Helloweenis częścią amerykańskiej pop-kultury.

Helloween jest obchodzony w wielu częściach świata zachodniego, najczęściej w Zjednoczonym Królestwie, a czasami w Australii i Nowej Zelandii. W ostatnich latach, Helloween również obchodzony w niektórych częściach Europy Zachodniej.

Domy ozdobione są rzeźbami pumpinks lub rzepa na przerażające twarze i inne dekoracje. Światła są następnie umieszczane wewnątrz rzeźbione głowy, aby pomóc światła i dekoracji. Dradition ciasto Helloween w Irlandi jest barmbrack jest chleb owocowy. Każdy członek rodziny otrzymuje kawałek.

Gry są rozgrywane, jak Ducking / bobbing jabłek, gdzie jabłka, orzechy małpa (orzeszki ziemne) i inne orzechy, owoce i niektóre małe monety są wprowadzane do basenu z wodą. Jabłek i orzechów małpa pływaka. Monety są trudniejsze do połowów, ponieważ zlewu. Każdy ma zamienia połowu tyle można łowić przy użyciu tylko usta i nie ręce. W niektórych gospodarstwach domowych monety są wypychane do owoców chilidren się "zarobić" jak złapią każdego jabłka.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T19:18:09+01:00
Halloween to tadycja, którą obchodzi sie 31 paździenika. Dzieci przebierają sie w różne kostiumy i chodzą od drzwi do drzwi zbierając słodycze i wołają cukierek albo psikus. Oglądanie horrorów. "Samhain" - z celtyckiego tradycja, teraz Helloweenis część amerykańskiej popkultury.Helloween jest teraz sławny w wielu częściach zachodniego świata, najpowszechniej w Zjednoczonym Królestwie i czasami w Australii i Nowa Zelandia. W ostatnich latach, Helloween również święcili w jakichś częściach Europy Zachodniej. Domy zostaną udekorowane przez rzeźbę pumpinks albo rzepy do przerażających twarzy i innych dekoracji. Światła wtedy są włożone do wyrzeźbionej głowy do pomocy zapalać i dekorować. Dradition Helloween ciasto w Irlandii jest barmbrack który jest owocem chleb. Każdy członek rodziny dostaje plaster. W gry grają, taki jak podtapiać/podskoczyć/podskakiwać dla jabłek, gdzie jabłka, orzechy ziemne i inne orzechy i owoce i jakieś pieniążki są położone do miski wody. Jabłka i orzechy ziemne pływają. Monety mają mocniej łapać ponieważ oni zatapiają. Każdy bierze dla kolei łapanie ponieważ dużo nie może być złapanym używaniem tyle że pyskiem i żadnymi rękami. W jakichś rodzinach monety są zepchnięte do owocu dla chilidren aby "zarabiać" ponieważ oni łapią każde jabłko.
2009-11-02T19:21:44+01:00
Helloween, albo Halloween, tradycja jest świętowana na nocy października 31, przez dzieci równające w strojach i idących obwoźnych zbierających cukierkach, owoce i inny gifst, zajrzały dowcipkować - rozprawianie suma logicznego rozprawiającego.Jakiś inny tradycyjny actinities zawiera psrties stroju, horrory watsching, pójście, by"nawiedziło" domy.

"Samhain"-od celtyckiej tradycji, teraz Helloweenis część amerykańskiej kultury puknięcia.

Helloween teraz jest świętowany w wielu częściach zachodniego świata, najzwyklej w Zjednoczonym Królestwie i czasami w Australii i Nowej Zelandii. W ostatnich latach, Helloween też został świętowany w jakichś częściach Zachodniej Europy.

Domy są ozdobione przez rzeźbienie pumpinks albo rzep do przerażających twarzy i innych ozdób. Światła wtedy są umieszczone wewnątrz wyrzeźbionej głowy, by pomóc światłu i ozdobić. Ciastko dradition Helloween w Irleand jest barmbrack, który jest chlebem owoców. Każdy członek rodziny dostaje plasterek.

Gry są zagrane, takie jak dyganie / huśtając, ponieważ jabłka, gdzie jabłka, orzechy małpy(orzeszki ziemne) i inne orzechy i owoce i jakieś małe monety są zawinięte do umywalki wody. Jabłka i orzechy małpy płyną. Monety są twardsze, by przywrzeć jako oni zatoną. Każdy bierze zwraca przywieranie tyle sam może zostać schwycone używające tylko usta i żadne ręce. W jakichś gospodarstwach domowych monety są pchnięte do owoców dla chilidren, by "zarobić" jako oni schwycą każde jabłko.