Odpowiedzi

2009-03-22T14:21:47+01:00
Funkcje przesyłu :
- ekonomiczne
- wydobywanie surowców mineralnych i rolniczych, oraz ich przetworzenia na środki produkcji i środki konsumpcji
- tworzenie produktu krajowego brutto
- rolnictwo, handel, transport
-społeczne:
- tworzenie miejsc pracy
-poprawa warunków życia ludzi
- podnoszenie poziomu wykształcenia ludności
-przemysłowe :
- rozrost miast
- przekształcenie środowiska naturalnego
DZIAŁY I GAŁĘZIE PRZEMYSŁU
- przemysł przetwórczy :
- energetyczny
- metalurgiczny
-chemiczny
-elektromaszynowy
-mineralny
-drzewo-papierniczy
-spożywczy
- leki
- przemysł wydobywczy
- chemiczne
-hutnicze
- inne

2 5 2