Odpowiedzi

2009-11-02T19:04:50+01:00
1. Australopitek ok. 4 mln
homo hablis (człowiek zręczny) 2,5 mln
homo erectus (człowiek wyprostowany) 1,9 mln
Neandertalczyk 250 tys.
homo sapiens (człowiek rozumny) 200 tys.
nie jestem pewna czy o to chodziło..
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T19:07:37+01:00
Zad 1
1. Australopitek (4mln lat temu)– miał niewielki mózg, był niskiego wzrostu, poruszał się w pozycji pochylonej.
2. Człowiek uzdolniony (2,5mln lat temu) – wykorzystywał do zdobycia pożywienia kamienne narzędzia
3. Człowiek wyprostowany (1,9mln temu) – używał ognia, wynalazł oszczep
4. Neandertalczyk (250tys. Lat temu) – zamieszkiwał Afrykę, Azję i Europę.
5. Człowiek rozumny (200tys. Lat temu) – potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę.
6. Homo Sapiens Sapiens - to my ludzie aktualnie żyjący

zad 2
Egipt:
-hieroglify
-pismo hieratyczne (kapłańskie)
-pismo demotyczne (ludowe)
-piramidy
-świątynie
-pałace
-początki medycyny, astronomii, geografii
-kalendarz oparty na wylawach Nilu
-znajomość kalendarza słonecznego (365 dni, 12 miesięcy)
-system irygacyjny Nilu
-początki hutnictwa
-tkactwo
-wytwarzanie atramentu i kosmetyków

Mezopotamia:
-pismo klinowe
-mitologia
-poematy
-kodeksy prawne, teksty historyczne
-początki arytmetyki, geometrii, rozwój astronomii
-podział roku na tygodnie, doby na 24 godziny, godziny na 60 minut
-system miar i wag
-zegar słoneczny
-budowle z cegieł, świątynie
-"wiszące ogrody" Semiramidy
-miara długości (łokieć), wagi
-system irygacyjny, budowano pierwsze kanalizacje w miastach
-pierwsze rydwany
-zdobnictwo-płytki, rzeźby

Indie:
-"Księgi Wedy" (zbiór zaklęć, hymnów)
-epopeje
-świątynie kute w skale
-budowle z cegły
-posągi
-wynalezienie cegły
-metalurgia miedzi, cyny, złota

Chiny:
-pismo piktograficzne (obrazkowe)
-świątynie kute w skale
-budowle z cegły
-Wielki Mur
-wynalezienie jedwabiu, szkła, porcelany, papieru, prochu, druku, igły magnetycznej
2009-11-02T19:22:29+01:00
Zad 1
1. Australopitek (małpa południowa) - ok. 4 mln lat temu, miał mózg ok 400-600 cm3, był niskiego wzrostu, poruszał się w pozycji pochylonej, miał dużą twarz i duże zęby.
2. Homo habilis (człowiek uzdolniony) - ok.2,5mln lat temu – mózg - ok 800cm3, umiał posługiwać się narzędziami, miał małe zęby, brak bródki
3. Homo erectus (człowiek wyprostowany) - ok.1,9mln temu – umiał posługiwać się ogniem i wytwarzać go
4. Neandertalczyk - ok.250tys. lat temu - mózg ok.1300 cm3– zamieszkiwał Afrykę, Azję i Europę, wyginął przez zlodowacenie.
5. Homo sapiens sapiens - 200tys. lat temu – potrafił udoskonalać narzędzia.

Zad 2
Egipt:
-pismo:
*hieroglificzne
*hieratyczne
*demotyczne
-piramidy
-początki medycyny, astronomii, geografii
-kalendarz
-system irygacyjny
-początki hutnictwa
-tkactwo
-wytwarzanie atramentu i kosmetyków

Mezopotamia:
-pismo klinowe
-mitologia
-poematy
-kodeksy prawne, teksty historyczne
-początki arytmetyki, geometrii, rozwój astronomii
-podział roku na tygodnie, doby na 24 godziny, godziny na 60 minut
-system miar i wag
-zegar słoneczny
-budowle z cegieł, świątynie
-"wiszące ogrody" Semiramidy
-miara długości (łokieć), wagi
-system irygacyjny, budowano pierwsze kanalizacje w miastach
-pierwsze rydwany
-zdobnictwo-płytki, rzeźby

Indie:
-"Księgi Wedy" (zbiór zaklęć, hymnów)
-epopeje
-świątynie kute w skale
-budowle z cegły
-posągi
-wynalezienie cegły
-metalurgia miedzi, cyny, złota

Chiny:
-pismo piktograficzne (obrazkowe)
-świątynie kute w skale
-budowle z cegły
-Wielki Mur
-wynalezienie jedwabiu, szkła, porcelany, papieru, prochu, druku, igły magnetycznej