Święta Wielkanocne poprzedza Wielki Post. Trwa on 40 dni. W Wielki Piątek zachowujemy ścisły post.W Wielką Sobote święcimy w kościele potrawy. Przed Wielkanocą malujemy i ozdabiamy jajka, które jest symbolem życia. W niedziele Wielkanocną po mszy zwanej rezurekcją gromadzimy się na uroczystym śniadaniu. Spożywamy święconke i dzielimy się jajkiem. Drugiego dnia świąt starym obyczajem oblewamy się wodą. Jest to śmigus dyngus.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T18:40:49+02:00
Tłumaczenie

Ostern ist die Fastenzeit vorausging. Es dauert 40 Tage. Am Karfreitag, halten wir eine enge post.W leuchten am Karsamstag in der Kirche Essen. Bevor Sie malen und dekorieren Ostereier, die ein Symbol des Lebens ist. Am Sonntag nach der Messe nannte Ostern Auferstehung versammeln sich eine zeremonielle Frühstück. Święconka essen setzen Ei. Am zweiten Weihnachtstag alter Brauch in Wasser getaucht. Es ist śmigus dyngus.