WŁADYSŁAW ŁOKIETEK
pytania konkursowe
Pytania łatwiejsze:
1. Którym pokoleniem książąt rozbicia dzielnicowego był Władysław Łokietek (przyjmijmy, że synowie Bolesława Krzywoustego byli pokoleniem pierwszym)?
2. Wymień rodowe ziemie Władysława Łokietka.
3. W czym należy upatrywać genezy przydomka Władysława?
4. Łokietek był pierwszym królem, którego koronacja nie odbyła się
w Gnieźnie. Gdzie w takim razie został dokonany akt koronacji?
5. Na jakie ziemie rozciągała się władza Władysława Łokietka po jego koronacji w 1320 roku?
Trudniejsze:
1. Przodek Łokietka podjął decyzję polityczną, której skutki ponosiła Polska do XVI wieku. Kto był owym przodkiem i jaką decyzję podjął?
2. W tekście autorzy przywołują postacie Brodatego i Pobożnego. Kim oni byli i czym zapisali się na kartach historii?
3. Z kim Władysław Łokietek rywalizował o koronę Polski?
4. Po 1296 roku Łokietek sam zaprzepaścił swoje szanse na koronę Polski, opuszczony przez małopolskich, wielkopolskich i pomorskich możnych, musiał się ukrywać. Jaka legenda jest związana z tym okresem jego życia?
5. Już po objęciu władzy w kraju Łokietek musiał zmierzyć się
z przeciwnikami swojej polityki. Wymień dwie postacie, które związane były z opozycją w Małopolsce.
6. Zaangażowanie Władysława Łokietka w sprawy tłumienia opozycji
w Małopolsce pociągnęło za sobą niestety kolejne, poważne straty terytorialne. Jakie wówczas utracono ziemie i na czyją rzecz?
7. Nowe sojusze polityczne Władysław Łokietek scementował małżeństwami swoich dzieci. Wymień imiona potomków Władysława oraz ich współmałżonków wraz z krajem ich pochodzenia.
8. Dlaczego koronacji Władysława Łokietka nie dokonano w Gnieźnie?
9. Bardzo często bitwa pod Płowcami przedstawiana jest jako pierwsze znakomite zwycięstwo polskiego rycerstwa nad zakonem krzyżackim,
czy słusznie?
10. Łokietek jako pierwszy król został pochowany na Wawelu, gdzie dotąd dokonywano pochówku polskich władców?
11. W tekście pojawił się błąd merytoryczny (można to również uznać
za niezręczność językową wynikająca z formy utworu), spróbuj
go zweryfikować (lub też uściślić ową „niezręczność językową”).


Bardzo proszę o jak najszynsze odpowiedzi będę bardzo wdzięczna:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T22:23:02+02:00
Łatwiejsze:
1-13 pokolenie
2-był ksieciem brzesko-kujawskim
3-był niskiego wzrostu lub miał coś z łokciem
4-w Krakowie
5-Małopolska,Wielkopolska,Kujawy
14 3 14