Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:13:20+02:00
W zadaniu nie ma podanych konkretnych danych więc należy je zrobić na liczbach ogólnych
a więc:
Załóżmy że
q₂ >q₁
q₂ = q₁ + x
po zetknięciu się ładunki się wyrównują
q = q₁ + ½ x
F = kq₁q₂/r²
Wartość siły przed zetknięciem:
F₁ = kq₁(q₁ + x)/r²
Wartość siły po zetknięciu
F₂ = k(q₁ + ½x)²/r²
kq₁(q₁ + x)/r²< k(q₁ + ½x)²/r²
q₁(q₁ + x)< (q₁ + ½x)²
q₁² +q₁x< q₁² +q₁x + ¼ x²
0 < ¼ x²
co jest prawdą ponieważ x ≠ 0 czyli po zetknięciu ze sobą kulek siła oddziaływania zwiększy się!


10 4 10