1.
a) 3x-5=4+2x
b) -5+10=-2x-8
c) 2x-4+5x=x+2

2.
a) 2(x-3)=+3(4-x)=5
b) 3(x-4-2(2x-5)=-4

3.
a) (4-2x)-(x+3)=(x-5)+(-3-x)
b) (3-2x)+(3x+4)=-(3-2x)+(5x+4)

4.
a) (3-2x)-(x+4)-(2x+5)=(3x-4)-(5x+7)
b) (4-x)-(2x+3)+(x-4)=-(2x-3)-(x+7)

5.
a) 3(x-4)-4(2x-7)+2(x+5)
b) 2(2x-3)+3(4-x)=-(x+1)

6.
a) 2(x-7)-3(x+2)=4(x+3)+2(x-9)
b) -3(x+6)-6(2x+8)=-2(4-x)+9(x+8)

7.
a) 3(3-x)+2x=8-2(x-1)
b) 4x+5-(3x+6)-2(2+x)-4

Bardzo proszę o szybką pomoc.
Mam to na jutro, a już nie mam czasu się tego nauczyć.
Za to chętnię pomogę komuś z przedmiotów humanistycznych :).

3

Odpowiedzi

2010-04-07T19:23:55+02:00
Zad 1
a) 3x-5=4+2x
3x-2x=4+5
x=9

b)-5+10=-2x-8
2x=-8+5-10
2x=-13 |:2
x=-6,5

c)2x-4+5x=x+2
2x+5x-x=2+4
6x=6 | : 6
x=1

Zad 2

W 2 Zadaniu zrobiłeś bardzo dużo błędów

Zad 3

a) (4-2x)-(x+3)=(x-5)+(-3-x)
4-2x-x-3=x-5-3-x
-3x=-9 |:(-3)
x=3

b) (3-2x)+(3x+4)=-(3-2x)+(5x+4)
3-2x+3x+4=-3+2x+5x+4
-6x=0 | : (-6)
x=0


Zad4
a) (3-2x)-(x+4)-(2x+5)=(3x-4)-(5x+7)
3-2x-x-4-2x-5=3x-4-5x-7
-3x=-5 | : (-3)
x=1 2/3


b) (4-x)-(2x+3)+(x-4)=-(2x-3)-(x+7)
4-x-2x-3+x-4=-2x+3-x-7
x=-1

Zad5

a) 3(x-4)-4(2x-7)+2(x+5)
3x-12-8x+28+2x+10 - dalej nie wiadomo jak zrobić nie wstawiłeś znaku =b) 2(2x-3)+3(4-x)=-(x+1)
4x-6+12-3x=-x-1
2x=-7 | : 2
x=-3,5

Zad 6

a) 2(x-7)-3(x+2)=4(x+3)+2(x-9)
2x-14-3x-6=4x+12+2x-18
-7x=14 | : (-7)
x=-2

b) -3(x+6)-6(2x+8)=-2(4-x)+9(x+8)
-3x-18-12x-48=-8+2x+9x+72
-26x=130 | : (-26)
x=-5

Zad 7

a) 3(3-x)+2x=8-2(x-1)
9-3x+2x=8-2x+2
x=1


b) 4x+5-(3x+6)-2(2+x)-4
4x+5-3x-6-2-4-2x-4 dalej nie wiadomo jak zrobić nie wstawiłeś znaku =
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty
2010-04-07T19:32:32+02:00
1.
a) 3x-5=4+2x
3x-2x=4+5
x=9
b) -5+10=-2x-8
2x=-8-10+5
2x=-13/:2
x=-6,5
c) 2x-4+5x=x+2
2x+5x-x=2+4
6x=6/:6
x=1

2.
a) 2(x-3)=+3(4-x)=5 ---> tego przykładu nie jestem pewna sory
2x-6=12-3x=5
2x+3x=12+6-5
5x=13/:5
x=2,6
b) 3(x-4-2(2x-5)=-4
3x-12-4x+10=-4
3x-4x=-4-10+12
-x=-2/:(-1)
x=2

3.
a) (4-2x)-(x+3)=(x-5)+(-3-x)
4-2x-x-3=x-5-3-x
-2x-x-x+x=-5-3-4+3
-3x=-9/:(-3)
x=3
b) (3-2x)+(3x+4)=-(3-2x)+(5x+4)
3-2x+3x+4=-3+2x+5x+4
-2x+3x-2x-5x=-3+4-4-3
-x=-6/:(-1)
x=6

4.
a) (3-2x)-(x+4)-(2x+5)=(3x-4)-(5x+7)
3-2x-x-4-2x-5=3x-4-5x-7
-2x-x-2x-3x+5x=-4-7+5+4-3
-3x=-5/:(-3)
x=1 2/3
b) (4-x)-(2x+3)+(x-4)=-(2x-3)-(x+7)
4-x-2x-3+x-4=-2x+3-x-7
-x-2x+x+2x+x=3-7+4+3-4
x=-1

5.
a) 3(x-4)-4(2x-7)+2(x+5) --->nie postawiłaś = wiec tak to zrobiłam
3x-12-8x+28+2x+10
-3x+26
b) 2(2x-3)+3(4-x)=-(x+1)
4x-6+12-3x=-x-1
4x-3x+x=-1-12+6
2x=-7/:2
x=-3,5

6.
a) 2(x-7)-3(x+2)=4(x+3)+2(x-9)
2x-14-3x-6=4x+12+2x-18
2x-3x-4x-2x=12-18+6+14
-7x=14/:(-7)
x=-2
b) -3(x+6)-6(2x+8)=-2(4-x)+9(x+8)
-3x-18-12x-48=-8+2x+9x+72
-3x-12x-2x-9x=-8+72+48+18
-26x=130/:(-26)
x=-5


7.
a) 3(3-x)+2x=8-2(x-1)
9-3x+2x=8-2x+2
-3x+2x+2x=8+2-9
x=1
b) 4x+5-(3x+6)-2(2+x)-4 --->nie postawiłaś = wiec tak to zrobiłam
4x+5-3x-6-4-2x-4
-x-9


2010-04-07T19:36:01+02:00
1a 3x-5=4+2x
3x-2x=4+5
x=9

b -5+10=-2x-8
2x=-8+5-10
2x=-13/:2
x=-13
----
2
x=-6.5

c 2x-4+5x=x+2
6x=6/:6
x=1

2.a 2(x-3)+3(4-x)=5
2x-6+12-3x=5
-x=5+6-12
-x=-1/:(-1)
x=1

b 3(x-4-2(2x-5))=-4
3(x-4-4x+10)=-4
3x-12-12x+30=-4
-9x=-4-30+12
-9x=-22/:(-9)
x=2 i 4/9

3.a (4-2x)-(x+3)=(x-5)+(-3-x)
4-2x-x-3=x+5-3-x
-x=1/*(-1)
x=-1

b (3-2x)+(3x+4)=-(3-2x)+(5x+4)
3-2x+3x+4=-3+2x+5x+4
-6x=1-3-4
-6x=-6/:(-6)
x=1

4.a
(3-2x)-(x+4)-(2x+5)=(3x-4)-(5x+7)
3-2x-x-4 -2x-5=3x-4-5x-7
-6-5x=-2x-11
-3x=-5/:(-3)
x=1 i 2/3
b.
(4-x)-(2x+3)+(x-4)=-(2x-3)-(x+7)
4-x-2x-3+x-4=-2x+3-x-7
-2x-3=-3x-4
x=-1

5.
a) 3(x-4)-4(2x-7)+2(x+5)=0
3x-12-8x+28+2x+10=0
-3x=-26/:(-3)
x=8 i 2/3

b) 2(2x-3)+3(4-x)=-(x+1)
4x-6+12-3x=-x-1
x+6=-x-1
2x=-7
x= -3 i 1/2

6.
a) 2(x-7)-3(x+2)=4(x+3)+2(x-9)
2x-14-3x-6=4x+12+2x-18
-x-20=6x-6
-7x=14
x=-2

b) -3(x+6)-6(2x+8)=-2(4-x)+9(x+8)
-3x-18-12x-48=-8+2x+9x+72
-15x-66=11x+64
-26x=130
x=-5

7.
a) 3(3-x)+2x=8-2(x-1)
9-3x+2x=8-2x+2
x=1

b) 4x+5-(3x+6)-2(2+x)-4
4x+5-3x-6-4-2x-4=0
-x=9
x=-9