Odpowiedzi

2010-04-07T18:52:50+02:00

chlorek miedzi (II) -- CuCl₂

kwas chlorowodorowy -- HCl

 

chlorek miedzi (I) -- CuCl

kwas chlorowodorowy -- HCl 

 

azotan (V) wapnia -- Ca(NO₃)₂

kwas azotowy (V) -- HNO₃


fosforan (V) magnezu -- Mg₃(PO₄)₂

kwas fosforowy (V) -- H₃PO₄


siarczek żelaza (II) -- FeS

kwas siarkowodorowy -- H₂S

 

siarczan (VI)miedzi (II) -- CuSO₄ 

kwas siarkowy (VI) -- H₂SO₄


azotan (V) srebra -- AgNO3

kwas azotowy (V) -- HNO₃


węglan cynku -- ZnCO₃

kwas węglowy -- H₂CO₃


chlorek ołowiu (II) -- PbCl2

kwas chlorowodorowy -- HCl


fosforan (V) glinu -- AlPO₄

kwas fosforowy (V) -- H₃PO₄

 

 

3 1 3
2010-04-07T18:55:37+02:00
1. CuCl2, kwas chlorowodorowy - HCl
2. chlorek miedzi (I),kwas chlorowodorowy - HCl
3.Ca(NO3)2, kwas azotowy V, HNO3
4. azotan magnezu, kwas azotowy V, HNO3
5. siarczek żelaza II, kwas siarkowodorowy, H2S
6. siarczan miedzi ile ? Jeśli IV to:
CuSO3, kwas siarkowy IV, H2SO3
Jeśli VI to :
CuSO4, kwas siarkowy VI, H2SO4
7. azotan V srebra I, kwas azotowy V, HNO3
8. ZnCO3, kwas węglowy, H2CO3
9. chlorek ołowi II, kwas chlorowodorowy, HCl
10. AlPO4, kwas fosforowy H3PO4
2 3 2