Ważne daty z historii Polski.
A proszę podać z jakich źródeł się korzystało ;) jeśli można.
Czekam do 20.
966r.-
1025r.-
1138r.-
1308r.-
1410r.-
1454-1466r.-
1525r.-
1573r.-
1655-1660r-
1683r.-
1717r.-
1768-1772r.-
1772r.-
17773r.-
1788r.-1792r.-
1791r.-
1793r.-
1794r.-
1795r.-
1830r.-
1846r.-
1868r.-
1863r.-
1918r.-
1921r.-
1922r.-
1935r.-
1939r.-
kwiecień 1943 r.-
spierpień-październik 1944 r.-
maj 1945 r.-
1952 r.-
1989r.-
1997r.-

Oczywiście daje najlepszą!

3

Odpowiedzi

2010-04-07T18:51:19+02:00
966-Chrzest Polski,rozpoczęście chrystianizacji w Polsce
1025-Mieszko I
13 1 13
2010-04-07T19:06:14+02:00
966r.- Chrzest Polski
1025 koronacja Bolesława Chrobrego
1138r.- testament Bolesława Krzywoustego, początek rozbicia dzielnicowego
1308r.-Władca Gdańska z ramienia Łokietka zwraca się o pomoc do Krzyżaków, którzy zajmują Gdańsk, dokonując rzezi jego mieszkańców. Rok później Krzyżacy opanowują całe Pomorze
1410r.- bitwa pod Grunwaldem
1454-1466r.-wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
1525r.-Hołd Pruski, Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
1573r.-konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
1655-1660r- Potop Szwecki
1683r odsiecz wiedeńska
1717r.-sejm Niemy
1768-1772r.- konfederacja barska
1772r.-I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
1773r.-sejm porozbiorowy (Tadeusz Rejtan)
1788r.-1792r.-sejm Czteroletni
1791r.-konfederacja targowicka
1793r.-II rozbiór Polski dokonany przez Rosję i Prusy
1794r.-Powstanie kościuszkowskie, bitwa pod Racławicami
1795r.-III rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
1830r.-wybuch powstania listopadowego
1846r.-wybuch powstania krakowskiego
1868r.-
1863r.-wybuch powstania styczniowego
1918r.-odzyskanie niepodległości
1921r.- Konstytucja Marcowa
1922r.-Początki budowy portu rzeczno-morskiego w Tczewie
1935r.- konstytucja kwietniowa
1939r.- początek II wojny światowej
kwiecień 1943 r.-powstanie w getcie warszawskim
spierpień-październik 1944 r.-wybuch Powstania Warszawskiego
maj 1945 r.-koniec II wojny światowej dla Europy
1952 r.-
1989r.-Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
1997r.-
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:09:24+02:00
966r.- chrzest Polski, powstanie państwa polskiego
1025r.- koronacja Bolesława Chrobrego
1138r.- podział Polski na dzielnice
1308r.- tzw. rzeź Gdańska
1410r.- bitwa pod Grunwaldem
1454-1466r.- wojna trzynastoletnia
1525r.- Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Zygmuntowi Staremu
1573r.- artykuły henrykowskie, konfederacja warszawska, zwołano sejm konwokacyjny
1655-1660r- potop szwedzki
1683r.- Powstanie Ostranicy
1717r.- obrady Sejmu Niemego, starcie pod Sandomierzem.
1768-1772r.- konfederacja barska
1772r.- I rozbiór Polski
1773r.- ratyfikacja traktatów rozbiorowych przez sejm
1788r.-1792r.- Sejm Czteroletni
1791r.- konstytucja 3-go maja
1793r.- II rozbiór Polski
1794r.-powstanie kosciuszkowskie
1795r.- III rozbiór Polski
1830r.- powstanie listopadowe
1846r.- powstanie krakowskie
1868r.- początek tzw. okresu rezolucyjnego
1863r.- powstanie styczniowe
1918r.- odzyskanie przez Polskę niepodległości
1921r.- III powstanie śląskie, w Rydze podpisano polsko-radziecki traktat pokojowy
1922r.- Gabriel Narutowicz został wybrany na Prezydenta Rzeczypospolitej.
1935r.- konstytucja kwietniowa
1939r.- II wojna światowa
kwiecień 1943 r.- powstanie w getcie warszawskim
spierpień-październik 1944 r.- powstanie warszawskie
maj 1945 r.- Niemcy podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji.
1952 r.- Po raz pierwszy w historii, ustanowiono Warszawę stolicą Polski
1989r.- obrady Okrągłego Stołu
1997r.- prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Kwaśniewski, podpisał tekst konstytucji RP, uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w Polsce


Ja korzystać z głowy ;]
7 4 7