Zadanie o cieple własciwym

Kowal wrzucił do wiadra z zimną wodą rozżarzoną żelazną podkowę w celu zahartowania.Masa podkowy wynosiła 0,8 kg, masa wody w wiadrze 8kg. Temperatura wzrosła od 20 stopni C do 30 stopni C. Jaka była w przybliżeniu temperatura wnętrza paleniska, w którym ogrzewano podkowę?

1

Odpowiedzi

2010-04-09T20:23:29+02:00
Zmiana temperatury równa jest 10 stopni Celsjusza, gdzyż temperatura końcowa – temperatura początkowa = 10 stopni Celsjusza, czyli 30 stopni Celsjusza jest temperaturą końcową.
A równanie ma następującą postać:
M1 x c1 x (tk-tp) = m2 x c2 (tp – tk)
8kg x 4200 j\kgK x 10 K= 460J\kgK x 0,8kg x (tp – 30)
336000J = 368J\K(tp –30)
336000J = 368J x tp – 30 x 368
336000J = 368J x tp – 1040
347040 = 368 x tp | : 368
tp = 943,043478260869565217391304347826
Odp. W przybliżeniu temperatura palenieska wynosiła 943 stopnie Celsjusza.