1.Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka, wiedząc jego objętość jest równa 1000cm³,zaś pole jego przekroju osiowego wynosi 300cm²
2.80% gruntu o powierzchni 2000ha stanowią pola uprawne, a resztę łąki. Na łąkach i części pól uprawnych założono szkółkę leśną o powierzchni 1280 ha. Jaki procent pol uprawnych przeznaczono pod szkółkę leśną?
3.Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym, którego bok ma 7 cm. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej stożka.
prosze o szybka pomoc;** daje najjj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T18:56:11+02:00
zad.1
⅓πr²h=1000π
½×2rh=300cm²
rh=300
h=300/r

⅓πr²×300/r=1000π/:π
100r=1000
r=1000:100
r=10cm

h=300:10=30cm

l²=h²+r²
l²=30²+10²
l²=900+100
l²=1000
l=√1000
l=10√10cm

pole=πr²+πrl=π×10²+π×10×10√10=
100π+100√10π=100π(1+√10)cm²

zad.2
20% z 2000 to 400 ha - łąki
80% z 2000 to 1600 ha - pola
1280 - 400 = 880 - szkółka leśna na polach uprawnych
880 / 1600 * 100 % = 55%
55%tyle procent pola wykorzystano pod las.3 3 3