Obliczenia procentowe?

1. Oblicz 35% liczby 200

2. Jaki procent liczby 40 stanowi liczba 2

3. Co to za liczba, której 25% wynosi 6

4. Cena towaru wynosiła 50 zł i wzrosła o 10%. Ile wynosi nowa cena?

5. Paweł zarabia o 50% więcej niż Gaweł. O ile procent mniejszą pensję ma Gaweł? Wynik zaokrąglij do całości. Odp: %

pilnie potrzebuje:)

1

Odpowiedzi

2009-04-24T08:32:43+02:00
1. 35% z 200=0,35 * 200 = 70

2.2/40 * 100% = 1/20 *100% = 100/20% = 5%

3. 25%x = 6
0,25x=6/*4
x=24

4.10% z 50zl=5zł
50zl+5zl=55zl

5.x-pensja Gawła
1,5x-pensja Pawła

x/1,5x * 100%= 1/1,5 *100% = 100/1,5% = w zaokrągleniu 66,7%
1 5 1