Odpowiedzi

2010-04-07T19:06:19+02:00
Najpierw należy naszkicować w jednym układzie współrzędnych dwie proste: x + y - 3 = 0 i x - 2y - 2 = 0 . Najlepiej pierwszą z nich oznaczyć jako f(x)= -x +3, a drugą g(x)= 0,5x-1. Odczytać z wykresu punkt przecięcia sie prostych(rozwiązać równanie f(x)=g(x)). Ten punkt to P=(8/3;1/3).
Na koniec podstawić do układu równań x=8/3 oraz y=1/3 i sprawdzić czy para liczb spełnia zadanie