Bardzo prosiłambym o szybkie przetlumaczenie paru zdan z gory bardzo dziekuje.
1. Składam skarge przeciwko niesłusznemu przyznaniu stypendium.
2. Grupa w Katowicach dostała stypendium dlatego że należy do niej syn z egzaminatorów a nie dlatego że wykonali dobrze zadanie.
3. Powinna przyznać stypendium naszej grupie.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T18:56:39+02:00
1.Filed a complaint against a scholarship award unjust.

2.Group in Katowice, Poland received a scholarship because he belongs to her son with the examiners and not because they have done a good job.

3.Should be given scholarship of our group.