1) Jakie nauki rozwinęły się w starożytnym Egipcie i Mezopotamii?

2) Wpisz osiągnięcia ludów starożytnego wschodu.

3) Wymień wynalazki mieszkańców Chin i Indii.

4)Co oznacza pojęcie " filozofia"?

5) Co oznacza zasada " Należy wysłuchiwać obydwóch stron"? Dlaczego jest ona taka ważna?


Pliss! S.O.S !!!

czekam na w miarę szybkie rozwiązanie ;***

Z góry dziaa <3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T19:14:30+01:00
Zad 1
medycyna, literatura, matematyka, prawo, architektura

zad 2
Egipt:
-hieroglify
-pismo hieratyczne (kapłańskie)
-pismo demotyczne (ludowe)
-piramidy
-świątynie
-pałace
-początki medycyny, astronomii, geografii
-kalendarz oparty na wylawach Nilu
-znajomość kalendarza słonecznego (365 dni, 12 miesięcy)
-system irygacyjny Nilu
-początki hutnictwa
-tkactwo
-wytwarzanie atramentu i kosmetyków

Mezopotamia:
-pismo klinowe
-mitologia
-poematy
-kodeksy prawne, teksty historyczne
-początki arytmetyki, geometrii, rozwój astronomii
-podział roku na tygodnie, doby na 24 godziny, godziny na 60 minut
-system miar i wag
-zegar słoneczny
-budowle z cegieł, świątynie
-"wiszące ogrody" Semiramidy
-miara długości (łokieć), wagi
-system irygacyjny, budowano pierwsze kanalizacje w miastach
-pierwsze rydwany
-zdobnictwo-płytki, rzeźby
+ indie i chiny
zad 3
Indie:
-"Księgi Wedy" (zbiór zaklęć, hymnów)
-epopeje
-świątynie kute w skale
-budowle z cegły
-posągi
-wynalezienie cegły
-metalurgia miedzi, cyny, złota
Chiny:
-pismo piktograficzne (obrazkowe)
-świątynie kute w skale
-budowle z cegły
-Wielki Mur
-wynalezienie jedwabiu, szkła, porcelany, papieru, prochu, druku, igły magnetycznej

zad 4
Filozofia czyli umiłowanie mądrości jest refleksją nad rzeczywistością. Jako, że rzeczywistość jest bardzo złożona, filozofia, aby ją ogarnąć we wszystkich aspektach dzieli się na wiele dziedzin (działów).

zad 5
oznacza to, że w rozwiązaniu sprawy potrzebne są opinie obydwu stron konfliktu, a że kiedyś kryminalistyka i detektywi nie działali tak prężnie jak dziś była ona bardzo ważna w celu rozstrzygnięcia konfliktu
26 4 26