Szymon zdobył 54 punkty ze sprawdzianu składającego się z 15 zadań. Za każdą dobrą odpowiedź dostał 5 punktów a za złą lub brak tracił 2 punkty . Ile zadań prawidłowych rozwiązał??
Proszę o pomoc w rozwiązaniu(w równaniu)Dane,i rozwiązanie.

3

Odpowiedzi

2010-04-07T19:03:19+02:00
X- liczba poprawnych odpowiedzi
y- liczba błędnych odpowiedzi

x+y = 15 I * 2
5x - 2y = 54

2x +2y = 30
5x - 2y = 54

2x + 2y + 5x - 2y = 30 + 54
7x = 84
x= 12

15 - 12= 3
y=3

Odp. Prawidłowo rozwiązał 12 zadań a nieprawidłowo 3
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:07:22+02:00
X - zadania rozwiązane dobrze
15 - x - żle

5x - 2(15-x) = 54
5x - 30 +2x = 54
7x = 84
x= 12

Odp.: Prawidłowo rozwiązał 12 zadań, źle 3.
1 5 1
2010-04-07T19:18:05+02:00
X- prawidłowo rozwiazanie zadania
y - źle rozwiazane zadania


x + y = 15
5x - 2y = 54

y = 15 - x
5x - 2(15-x) = 54

y = 15 - x
5x - 30 + 2y = 54

y = 15 - x
7x = 54 + 30

y = 15 - x
7x = 84

y= 15-x
x=12

y= 15 - 12
x= 12

y = 3
x = 12

Odp.: Prawidłowo rozwiazał 12 zadań
1 5 1