5. Dziecko nasypuje piasek do foremek w kształcie stożka o promieniu podstawy 5 cm i tworzącej 13 cm. Następnie przesypuje go do wiaderka w kształcie walca o wysokości 36 cm i promieniu dwa razy większym niż promień foremki. Jaką część wiaderka wypełniło dziecko, wsypując 6 foremek piasku? Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:00:49+02:00
1] Z Pitagorasa obliczam h stożka
h²=13²-5²
h²=169-25
h²=144
h=12cm

2] obliczam v stożka: v=⅓πr²h=⅓π×5²×12=100πcm³

3]obliczam v walca;;; r=2×5=10cm;;;h=36cm
v=πr²h=π×10²×36=3600πcm³

4]6 foremek stożkowatych ma v=6×100π=600πcm³

5]600π:3600π=⅙
odp.piasek zapełnił ⅙ część foremki w kształcie walca

:) pozdrawiam