Odpowiedzi

2010-04-07T20:46:48+02:00
Karol Szymanowski w III okresie swojej twórczości wykazywał silne inspiracje z folklorem góralskim, nie tylko cytując regionalne melodie, ale zachowując klimat folkloru góralskiego. Takie utwory jak balet "Harnasie" zawierają w sobie wiele elementów folkloru , począwszy od tańców, poprzez stosowanie skali góralskiej w melodyce i rozwiązaniach harmonicznych po tematykę utworów. Liczne są także ślady folkloru kurpiowskiego , m.in. w mazurkach, czy pieśniach Szymanowskiego.
Mieczysław Karłowicz był także związany ze środowiskiem zakopiańskim, nuta polskich melodii wyraźna jest zarówno w piesniach Karłowicza, jak i w utworach instrumentalnych, w szczególności w poematach symfonicznych, których był najwybitniejszym w Polsce przedstawicielem. Tytułu jego poematów, jak np."Stanisław i Anna Oświecimowie" zawierają tematykę historii Polski, czyniąc z niego utwór o charakterze narodowym.
Ignacy Jan Paderewski znany ze swej działalności patriotycznej jest kompozytorem na wskroś polskim, będąc kontynuatorem nurtu chopinowskiego i romantycznego w Polsce. Szczególnie 'Fantazja polska" jest utworem mocno zakorzenionym w polskiej melodyce i rytmice zawierając m.in. zwroty krakowiaka.
48 4 48