Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T20:09:31+02:00
Okres ożywienia kulturalnego zapoczątkowany na dworze Karola Wielkiego trwający do około XIw. to renesans karoliński. Największym ośrodkiem kulturalnym był AKWIZGRAN.
Miały miejsce następujące reformy:
- reforma szkolnictwa: założenie szkoły pałacowej która kształciła młodzież arystokratyczną, tworzenie szkół przyklasztornych, parafialnych, wprowadzenie jednolitego programu dla szkół opartego na dwustopniowym systemie : trivium - dziedziny humanistyczne( gramatyka, retoryka, dialektyka) oraz quadrivium - dziedziny matematyczne i przyrodnicze( arytmetyka, geometria, astronomia, muzyka) , tworzono liczne biblioteki, archiwa, skryptoria
- reforma języka - przystąpiono do oczyszczania łaciny (powrót do jej klasycznej formy)
- reforma pisma - wprowadzenie tzw. minuskuły karolińskiej
- piśmiennictwo - Einhard "Żywot Karola Wielkiego"
- architektura - bazylika w Akwizgranie - na planie ośmiokąta przykryte kopułą ozdobione mozaikami
2. Państwo po traktacie w Verdun zostało podzielone na trzy części. Karol Łysy otrzymał zachodnią część, Lotar otrzymał część centralną z Akwizgranem, Italię oraz tytuł cesarski a Ludwik zw. Niemieckim ziemie na wschód. Najszybciej rozpadła się część centralna. Po śmierci Lotara uległa podziałowi. Pozostałe królestwa frankijskie okazały się trwałe i w późniejszym czasie powstały tam nowe państwa: na zachodzie - Francja a wschodzie - Niemcy
1 5 1