Hej mam zadane na jutro przykłady z matematyki i nie potrafię ich zrobić .

Zadanie 1
Rozwiąż nierówności
a) 2(x+3)-5>-2x-7 WYNIK : X> -2
b) -2(x-1)+5x>7x +12 WYNIK: X<-2,5
Zadanie 2
Rozwiąż nierówności
a)2(3-2x)-3< 3 ( x-1)-1 WYNIK : X>1
b) 2,4(x-1)-4,5 < 3(0,5-0,6) WYNIK : X<2
Zadanie3
Wyznaczyć x z poniższych wzorów
a)t= x/a - 5x
b) p=a+x+ax

1

Odpowiedzi

2010-04-07T19:17:49+02:00
Zadanie 1
a) 2(x+3)-5>-2x-7
2x+6-5>-2x-7
2x+2x>-7-6+5
4x>-8 /: 4
x> -2

b) -2(x-1)+5x>7x+12
-2x+2+5x>7x+12
-2x+5x-7x>12-2
-4x> 10 / : (-4)
x< -2.5

Zadanie 2
a) 2(3-2x)-3<3(x-1)-1
6-4x-3<3x-3-1
-4x-3x<-3-1+3-6
x>1