Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T16:45:30+02:00
Polsko-szwedzka

Ogółem w całym roku 2001 obroty handlowe pomiędzy Polską a Szwecją osiągnęły wielkość 23.046,8 Mln SEK, co oznacza wzrost o prawie 5% w stosunku do 2000r.

Osiągnięte w 2001r. bardzo wysokie tempo wzrostu polskiego eksportu do Szwecji korzystnie wpłynęło na wielkość ujemnego salda obrotów towarowych. Na koniec 2001r. saldo hz w obrotach ze Szwecją wyniosło -2.489,6 mld SEK, co w porównaniu z 2000r. oznacza jego zmniejszenie o prawie 45%.

Analizując strukturę towarową wymiany ze Szwecją widać wyraźnie pozytywne zmiany. W 2001r. w polskim eksporcie do Szwecji miał miejsce znaczny, bo aż o 6,8 pkt procentowych wzrost udziału maszyn, urządzeń i środków transportu w porównaniu z 2000r. Aktualnie udział tej grupy towarowej w eksporcie do Szwecji wynosi 35,0% i możemy mówić o zbilansowaniu obrotów pomiędzy Polską a Szwecją w zakresie produktów o wysokim stopniu przetworzenia. Kolejnym pozytywnym elementem jest spadek udziału w eksporcie do Szwecji towarów o niskim stopniu przetworzenia. Dotyczyło to w szczególności paliw i produktów chemicznych.

Spośród największych wartościowo pozycji towarowych w polskim eksporcie do Szwecji pierwsze i trzecie miejsce zajmują paliwa do silników odrzutowych i oleje ropy naftowej. Niemniej jednak na drugiej pozycji pojawiły się samoloty i statki powietrzne o ładowności powyżej 15.000kg. Na kolejnych miejscach w polskim eksporcie do Szwecji znajdują się meble i to zarówno tapicerowane jak i drewniane oraz części do mebli do siedzenia. Znaczącą pozycję pod względem wartościowym spośród artykułów przetworzonych zajmują kable, urządzenia odbiorcze dla TV, przewody elektryczne oraz elektryczny sprzęt do telefonii i telegrafii przewodowej.

W imporcie towarów ze Szwecji do Polski w 2001r. na pierwszych pozycjach znajdowały się następujące towary: energia elektryczna, papier, tektura, wata celulozowa, leki, części do aparatów dla systemów przewodowych, ciągniki drogowe.

Wyrazem wzrastającego zainteresowania Szwedów naszym krajem oprócz odnotowanego w ostatnich dwóch latach wysokiego tempa wzrostu polskiego eksportu do Szwecji jest również dynamiczny wzrost szwedzkich inwestycji w Polsce. Według danych Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych na koniec 2001r. wartość szwedzkich inwestycji bezpośrednich (powyżej 1mln USD) wyniosła 2.312,1 mln USD. Oznaczało to 14% wzrost w porównaniu ze stanem na koniec 2000r. Chociaż w roku ubiegłym tempo wzrostu inwestycji szwedzkich w Polsce nieco spadło w stosunku do 2000r., w dalszym ciągu pozycja Szwecji jako inwestora zagranicznego nie zmieniła się i kraj ten znajduje się na 8 pozycji wśród inwestorów zagranicznych w Polsce, chociaż jeszcze w 1999r. znajdował się na 12 miejscu. Do sytuacji tej w znacznej mierze przyczyniły się inwestycje takich firm jak: Vattenfall, Telia AB, Nordbanken AB, IKEA, Interceluloza AB.

Ze względu na utrzymujący się w Polsce dobry klimat inwestycyjny, a także rosnące zainteresowanie ze strony przedsiębiorców szwedzkich, należy się spodziewać dalszego wzrostu inwestycji szwedzkich w Polsce, w pierwszym rzędzie ze strony dużych koncernów.

Poprawy w stosunkach gospodarczych pomiędzy Polską a Szwecją należy upatrywać w przyjętych ostatnio przez Polskę ustawach dostosowujących prawo gospodarcze Polski do standardów europejskich takich jak: ustawa o zgodności (certyfikacji), ustawa Prawo działalności gospodarczej, ustawa o pomocy publicznej.

Pewne ożywienie w stosunkach gospodarczych może spowodować podpisane we wrześniu 2000r. porozumienie w sprawie liberalizacji handlu artykułami rolnymi. Wymienione regulacje prawne powinny usunąć ostatnie bariery w rozwoju bilateralnej współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Szwecją, jednakże nie zwalnia to strony polskiej od spełnienia kilku podstawowych wymogów, a mianowicie:
- wzrostu konkurencyjności polskiej oferty eksportowej
- prowadzenia działalności promocyjnej wśród firm szwedzkich i informacyjnej o możliwościach rynku szwedzkiego wśród firm polskich
- podjęcia działań w celu poprawy niekorzystnej struktury eksportowej
- wykorzystania finansowo-kredytowych instrumentów wspierania polskiego eksportu
- przełamywania stereotypów i usuwaniu barier administracyjno-technicznych

Przebieg kampanii wyborczej


* Jeszcze przed zarządzeniem wyborów, różne opcje polityczne w Polsce rozpoczęły działania utożsamiane z kampanią wyborczą. Pojawiły się pierwsze plakaty i telewizyjne spoty partii politycznych (m.in. czarno-białe plakaty Platformy Obywatelskiej z hasłami takimi jak pogarda, agresja, czy Rządzi PiS, a Polakom wstyd oraz spoty Lewicy i Demokratów Zmień Polsce twarz).

7 września 2007

* Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Antoni Mężydło ogłosił opuszczenie szeregów partii i start w wyborach z list Platformy Obywatelskiej.
* Przed głosowaniem nad skróceniem kadencji, na sali sejmowej odbyła się debata, z udziałem przedstawicieli wszystkich ugrupowań Sejmu. Swoje przemówienia zaprezentowali kolejno: Marek Kuchciński (PiS), Bronisław Komorowski (PO), Janusz Maksymiuk (Samoobrona), Roman Giertych (LPR), Jacek Kurski (PiS, sprostowanie do wystąpienia Romana Giertycha), Waldemar Pawlak (PSL), Gabriela Masłowska (RLN), Marek Jurek (Prawica Rzeczypospolitej), Zygmunt Wrzodak (niezrz.), Marian Daszyk (niezrz.), Jacek Kurski (kolejne sprostowanie), Alfred Budner (niezrz.).
* Sejm przyjął uchwałę o skróceniu kadencji. Za było 377 posłów, przeciw - 54, 20 się wstrzymało.
* Prezydent RP zarządził wybory do Sejmu i Senatu na 21 października 2007.

8 września 2007

* W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie Prezydenta RP zarządzające wybory do Sejmu i Senatu
* Oficjalny początek kampanii wyborczej.

9 września 2007

* Swoją kampanię oficjalnie rozpoczął komitet Lewica i Demokraci (SLD, SDPL, UP, PD). Jako lider LiD wystąpił Aleksander Kwaśniewski. Zapowiedziano także, że z list LiD nie wystartuje Leszek Miller, a liderem łódzkiej listy LiD będzie Wojciech Olejniczak.
* Minister Zyta Gilowska została przedstawiona jako kandydat PiS na listach wyborczych w Poznaniu.

10 września 2007

* Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała pierwsze komitety wyborcze, m.in. PiS, LiD oraz PSL.
* Poseł Robert Strąk poinformował, że z list Ligi Polskich Rodzin wystartują także kandydaci UPR oraz PR, a komitet będzie promowany pod nazwą Liga Prawicy Rzeczypospolitej.

11 września 2007

* Jeden z liderów UPR, Janusz Korwin Mikke poinformował, że zostanie liderem gdańskiej listy LPR.

12 września 2007

* Lider PR, Marek Jurek zapowiedział, że wystartuje do Senatu jako kandydat niezależny.
* Były Minister Obrony Narodowej, Radosław Sikorski, zapowiedział start do Sejmu z listy PO.

13 września 2007

* Rozpoczęto nadawanie pierwszych spotów telewizyjnych PiS, pt. Układy.

14 września 2007

* Samoobrona RP rozpoczęła kampanię wyborczą i zaprezentowała swoje hasło O prawdę i godność.
* PO zaprezentowała spoty wyborcze z udziałem liderów partii oraz z hasłem By żyło się lepiej. Wszystkim.
* PiS ogłosiło swoje hasło wyborcze Zlikwidujemy korupcję
* Nelli Rokita, żona polityka PO Jana Rokity została doradcą Prezydenta RP do spraw kobiet.
* Jan Rokita ogłosił, że nie będzie kandydował do parlamentu.

15 września 2007

* Pod hasłem Porozumienie Służy Ludziom PSL rozpoczęło kampanię wyborczą.
* Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz został ogłoszony kandydatem PO na senatora w Gdańsku.

18 września 2007

* Zarząd Platformy Obywatelskiej zdecydował, że z pierwszego miejsca na krakowskiej liście wyborczej partii wystartuje do Sejmu Jarosław Gowin.
* Kampanię wyborczą rozpoczęła Partia Kobiet. Liderki partii zaprezentowały plakaty, spoty oraz hasła wyborcze (m.in. Wszystko dla przyszłości).

19 września 2007

* Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła rejestrację komitetów wyborczych.

20 września 2007

* Leszek Miller ogłosił start w wyborach z łódzkiej listy Samoobrony i stworzenie nowej partii o nazwie Polska Lewica.

21 września 2007

* Waldemar Pawlak poinformował, że z pierwszego miejsca na warszawskiej liście PSL wystartuje Łukasz Foltyn.
* Polska Agencja Prasowa podała, że Nelli Rokita wystartuje z drugiego miejsca na warszawskiej liście PiS.

23 września 2007

* Aleksander Kwaśniewski został zaprezentowany jako kandydat na Premiera z ramienia LiD.

25 września 2007

* Zaprezentowana została kandydatura Macieja Płażyńskiego, z pierwszego miejsca listy PiS w Gdańsku.

26 września 2007

* Andrzej Lepper poinformował o starcie Piotra Ikonowicza, z pierwszego miejsca na liście Samoobrony w Warszawie.
* Krajowa Partia Emerytów i Rencistów zapowiedziała wycofanie się z kampanii wyborczej.

24 - 28 września 2007

* Wizyta Nelli Rokita w Chicago i spotkanie z tamtejszą Polonią. Rokita towarzyszyła Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu podczas jego pobytu w USA.

27 września 2007

* Gazeta Wyborcza poinformowała o tym, że posłanka Samoobrony Renata Beger rzekomo kupowała podpisy poparcia na listach partii.

29 września 2007

* Wizyta lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska w Londynie, Glasgow i Dublinie. Spotkanie z polskimi pracownikami i Ireną Anders.

1 października 2007

* O godz. 20:00 odbyła się debata telewizyjna pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim (prezesem PiS-u, premierem) oraz Aleksandrem Kwaśniewskim (liderem Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci, byłym prezydentem). Debata podzielona była na trzy części: polska gospodarka (Joanna Wrześniewska-Zygier, TV Biznes), polityka zagraniczna (Monika Olejnik, TVN 24), polityka Polski (Krzysztof Skowroński, Polskie Radio).

3 października 2007

* Platforma Obywatelska podpisała porozumienie o współpracy z Solidarnością Leśników[6].

8 października 2007

* Emisja pierwszych audycji komitetów wyborczych w publicznych mediach.

9 października 2007

* Zaprezentowano honorowy komitet poparcia Platformy Obywatelskiej na czele z Władysławem Bartoszewskim, w skład którego weszli przedstawiciele nauki, kultury i sportu, m.in. Andrzej Zoll, Olaf Lubaszenko i Tomasz Frankowski.

12 października 2007

* Odbyła się debata telewizyjna pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim (prezesem PiS-u, premierem) oraz Donaldem Tuskiem (przewodniczącym PO, byłym wicemarszałkiem Senatu i byłym wicemarszałkiem Sejmu). Debata podzielona była na trzy części: polska gospodarka (Joanna Wrześniewska-Zygier, TV Biznes), polityka zagraniczna (Monika Olejnik, TVN 24), polityka Polski (Krzysztof Skowroński, Polskie Radio).

15 października 2007

* Odbyła się debata telewizyjna pomiędzy Romanem Giertychem (szefem LPR, byłym wicepremierem) oraz Leszkiem Millerem (kandydatem Samoobrony do Sejmu, byłym premierem).
* Odbyła się debata telewizyjna debata telewizyjna pomiędzy Aleksandrem Kwaśniewskim (liderem Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci, byłym prezydentem) oraz Donaldem Tuskiem (przewodniczącym PO, byłym wicemarszałkiem Senatu i byłym wicemarszałkiem Sejmu). Debata podzielona była na trzy części: polska gospodarka (Roman Młodkowski, TVN 24), polityka zagraniczna (Krzysztof Skowroński, Polskie Radio), polityka Polski (Dorota Gawryluk, TV Biznes).

16 października 2007

* Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego zorganizował konferencję prasową, prezentując materiały dotyczące przyjęcia przez ówczesną posłankę PO Beatę Sawicką łapówki. W opinii opozycji i części komentatorów, było to wmieszanie CBA w kampanię wyborczą, mające na celu zdyskredytowanie PO, czemu zaprzeczył następnie szef CBA Mariusz Kamiński twierdząc, że celem była obrona wizerunku instytucji publicznej, którą kieruje, oraz udowodnienie, wbrew zarzutom opozycji, że termin zatrzymania posłanki, tj. 1 października 2007, wynikał bezpośrednio z żądań skorumpowanej posłanki. Stwierdził też, że nie chciał ujawniać materiałów ze śledztwa opinii publicznej przed wyborami i w tym celu dwukrotnie prosił o zwołanie niejawnego posiedzenia Sejmowej Komisji do spraw Służb Specjalnych, na zwołanie której nie zgodził się jej szef pochodzący z PO, a na której chciał przedstawić posłom okoliczności zatrzymania posłanki.

* Platforma Obywatelska podpisała ze związkiem zawodowym w PGNiG umowę na podstawie której związek udzieli w nadchodzących wyborach poparcia Platformie, a w zamian partia zobowiązała się do wydania 750 tys. darmowych akcji o wartości 4,4 mld złotych ponad 60 tys. byłych i obecnych pracowników firmy. W razie wygranej PO każdy z pracowników miałby otrzymać pakiet akcji o wartości ok. 75 tys. zł[7].

19 października 2007 O godzinie 24:00 zakończyła się kampania wyborcza - rozpoczęła się cisza wyborcza.

21 października 2007 O godzinie 6:00 rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych, które potrwa do godz. 20:20. Pierwotnie głosowanie (a więc i cisza wyborcza) miało zakończyć się o 20:00. Jednak w jednej z obwodowych komisji wyborczych w Pile głosowanie rozpoczęło się z dwugodzinnym opóźnieniem z powodu uszkodzenia pieczęci do stemplowania kart do głosowania. PKW podjęła decyzję o przedłużeniu głosowania w tej komisji o 20 minut, w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu w kilku komisjach zabrakło kart do głosowania. Cisza wyborcza została przedłużona do 21:00, a potem przedłużona ponownie.
1 5 1