1.Czego dokonał Luter i jakie były tego skutki ?
2.Jakie zakony i jacy święci działali w okresie odrodzenia ?
3.Kiedy odbył się sobór trydencki i jakie były jego postanowienia?
4.Kiedy odbyła się unia brzeska i jakie były jej efekty ?
5.Co to jest Inkwizycja ?
Proszę o szybką odpowiedź najlepszą nagrodzą .Pozdrawiam ;*****

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T20:36:48+02:00
1. -Przełożył Biblie na j. niemiecki .
- Duży i mały katechizm (1529)
- wyznanie augsburskie (konfesja augsburska (1530 ) ,
- artykuły Szmalkaldzkie (1537) .
3Sobór trydencki .- sobór powszechny koscioła katolickiego , miał miejsce w latach 1545-1563 roku . :
POSTANOWIENIA :
* potwierdzono obecniosć Chrystusa w Eucharystii
*potwierdzono znaczenie wszystkich 7 sakramentów
*potępiono predestynacje
* podtrzymano koncepcje wolnej woli
*potepiono indywidualną interpretacje pisma swietego .
*Uznano Biblie i tradycje koscioła za równoważne źródła prawdy
*zakazano komulacja benificjów
* potepiono nauki Lutra
* ujednolicono liturgie
4 . Unia brzeska połączenie cerkwi prawosławnej z Kosciołem łacińskim w rzeczypospolitej obojga narodów , dokonane w Brzesciu Litewskim w roku 1596 .
5. Inikwizacja ( inaczej sledztwo , badanie . )
Potoczna nazwa systemu sledczo -sądowniczego powołana w Kosciele katolickim do tropienia , skazywania heretyków