Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T22:25:50+01:00
Dane:
F (siła pozioma) = 20N
T (siła tarcia) = 16N
Q (ciężar) =200N
Fr (siła powodująca ruch taczki) = ?
v (prędkość) = 3m/s
t (czas osiągnięcia prędkości (v) = ?

Fr = F - T
Fr = 20N – 16N = 4N

Siła powodująca ruch taczki powoduje przyspieszenie taczki (a)
a = Fr / m

m = Q/g
g (stała grawitacji dla Ziemi) = około 9,81 m/s^2 = około 10m/s^2
s^2 (tak oznaczam s do potęgi drugiej)

m = 200N / 10 m/s^2 = 200kg *m/s^2 / 10m/s^2 = 200kg*m/s^2 * s^2/10m metry (m) i sekundy do potęgi drugiej (s^2) się skracają, zostaje kg
m = 20 kg (to masa taczki)

Liczymy dalej przyśpieszenie:
a = Fr / m
a = 4N / 20kg = 4kg * m/s^2 / 20kg = 4kg*m/s^2 * 1/20 kg
kg się skracają, zostaje m/s^2
a = 4/20 = 1/5m/s^2 (jedna piąta metra na sekundę kwadrat)

Dochodzimy do sedna, korzystając ze wzoru na przyśpieszenie:
v = a * t
wzór ten przekształcamy:
t = v / a
t = 3m/s / 1/5m/s^2 = 3m/s * 5s^2/1m
metry się skracają, sekunda do kwadratu i sekunda skracają się i zostaje samo s
t = 15s
Odp. Prędkość wyniesie 3m/s po 15 sekundach.