Zad.1
Pan Krzysztof kupił od właściciela sadu 150kg owoców.Podczas transportu 10% jabłek i śliwek uległo zepsuciu. W ciągu jednego dnia pan Krzysztof sprzedał 40% owoców z pozostałej ilości>Oblicz ,ile kg owoców pozostało.
Zad.2
145% liczby 8 jest równe:
A.11i trzy piąte B.11,6 C.piędziesiątosiem piątych D. 11 i jedna piąta
Zad.3
W sklepie sportowym ogłoszono posezonową obnizkę sprzętu zimowego.Tabela przedstawia ceny poszczególnych towarów przed obnizka i po obniżce.Cenę, którego artykułu onizono o 15%:
narty Cena przed oniżką 750 cena po obniżcę 620
sanki Cena przed oniżką 180 cena po obniżcę 152
kijki Cena przed oniżką 106 cena po obniżcę 87
łyżwy Cena przed oniżką 260 cena po obniżcę 221
A.narty B.sanki C.kijki D.łżwy
Zad.4
55% zawodników klubu piłkarskiego trenowało na boisku,72 pozostałych sportowców było na pływaniu.Ilu zawodników liczy klub piułkarski?
A.160 B.150 C.120 D.360
Zad.5
Liczba,której 10% jest równe 2 i jedna piąta to:
A.52 B.20 C.25 D.22

2

Odpowiedzi

  • fex
  • Początkujący
2009-11-02T20:07:56+01:00
10%*150=0,1*150=15 kg - jablka zepsute
150-15 = 135
40%*135=0,4*135=54 kg - zostalo tyle owocow

2. 11,6 B
3. 15%*260=39
260-39=221
D

4. 55% - pozostali
45 % - pływacy
45 % - 72
55 % - x
45%x = 72*55%
45%x = 3960% / :45%
x = 88
88+72=160 - ilosc czlonkow klubu
A

5. 10% x = 2 1/5
10%x = 11/5 / :10%
x = 11/5 : 10%
x = 11/5 : 10/100
x = 11/5 * 100/10
x = 11/5 * 10/1
x = 22
2009-11-02T20:21:45+01:00
1. 150-100%
x-10
x*100=150*10
x=150*10
x1500
x=1500/100
x=15[kg]

150-15=135[kg]

135-100%
x=40%
x*100=135*40
x=135*40
x=5400
x=5400/100
x=54[kg]

135-54=81 kg

zostało 81 kg owoców

2.
8-100%
145-100=45%

8-100%
x-45%
x*100=8*45
x=8*45
x=360
x=360/100
x=3,6

8+3,6=11,6

odp:b=11,6

3.
narty: 750-100%
x-15%
x*100%=750*15%
x=750*15%
x=11250
x=11250/100
x=112,5

750-112,5=637.5


sanki: 180-100%
x=15%
x*100%=180*15%
x=180*15%
x=2700
x=2700/100
x=27

180-27=153


kijki: 106-100%
x-15%
x*100%=106*15%
x=106*15%
x=1590
x=1590/100
x=15,9

106-15,9=90.1


łyżwy: 260-100%
x=15%
x*100%=260*15%
x=260*15%
x=3900
x=3900/100
x=39

260-39=221

o 15 % obniżono cenę łyżew

5. poprawna odpowiedż to D bo

22-100%
x=10%
x*100=22*10
x=22*10
x=220
x=220/100
x=2,2

2,,2=2⅕

inne rozpisałem tak samo i wyszło mi w

a:5,2
b:2
c:2,5
d:2,2

4.

55%- x
100%-55%=45%
45%=72

55%=45%+10%
55%=72+x

72-45%
x-10%
x*45=72*10%
x=72*10%
x=720
x=720/45%
x=16

55%=45%+10%
55%=72+16
55%=88

45%=72

88+72=160

klub liczy 160 (a) zawodników