Odpowiedzi

2010-04-07T19:12:36+02:00
Według Ewangelii Jana jest czwartym księgi Nowego Testamentu z Biblii, W stylu, języka i treści, różni się ono znacznie od Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i - o nazwie Ewangelie synoptyczne W odróżnieniu od tych Ewangelie, w czwartej Ewangelii otwiera się w filozoficzne prolog (Jana 1:1 - 18). Określa on Loga, lub Word, z Chrystusem i wprowadza tematów, które mają być opracowane w Ewangelii.. Dalsze porównania pokazują, że Ewangelie synoptyczne opisać posługę Chrystusa, głównie w Galilei, w odniesieniu do jednej tylko Pascha, ale John situates większość wydarzeń w Judei i odnosi się do trzech Passovers.