Odpowiedzi

2009-11-02T19:15:55+01:00
2009-11-02T19:16:44+01:00
Święty Łukasz Ewangelista - autor trzeciej ewangelii i Dziejów Apostolskich, wierny towarzysz, opiekun i lekarz świętego Pawła Apostoła, patron lekarzy i malarzy (EŚ nr 10/118 z X 2001) zmarł - zgodnie z najpowszechniej przyjmowaną wersją - pod koniec I stulecia, w podeszłym wieku 84 lat w Beocji i został pochowany w Tebach. Prawdopodobnie w IV wieku relikwie jego zostały przeniesione do Konstantynopola i umieszczone w Bazylice Dwunastu Apostołów. W IV wieku - może w związku z antychrześcijańską reakcją za panowania Juliana Apostaty, albo w VIII wieku - być może w powiązaniu z ruchem ikonoklastów - relikwie św. Łukasza, a także św. Macieja zostały - jak mówi wielowiekowa tradycja - przewiezione do Padwy.
Odnalezione - nie bez okoliczności uznawanych za cudowne - w XI/XII wieku na terenie cmentarnym znajdującym się w miejscu obecnego Prato della Valle (charakterystycznego elementu Padwy, największego we Włoszech placu otoczonego fosą i rzędem pomników) relikwie św. Łukasza są otaczane czcią w klasztorze i kościele pod wezwaniem św. Justyny. W miejscu obecnej XVI-wiecznej Basilica di Santa Giustina kościół i klasztor istniał od IV wieku. Relikwie św. Łukasza były początkowo umieszczone w drewnianej trumnie wewnątrz ołowianej skrzyni przypominającej klatkę, od XIV wieku zaś w marmurowym sarkofagu.