1.Jakie wnioski można wyciągnąć : badanie moczu pacjenta wykazało:

-obecność białka
-obecność cukru
-brązową barwę
-dużą ilością czerwonych krwinek
-obecność bakterii

2.Spróbuj przewidzieć skutki zdrowotne wymienionych poniżej błędów w żywieniu i trybie życia. Podaj po jednym dla każdego opisanego przypadku:

-zbyt mała ilość pobieranych płynów

-nieleczone infekcje dróg moczowych

3.Do wymienionych schorzeń układu wydalniczego dopisz po jednej możliwej przyczynie:

-zapalenie pęcherza moczowego

-moczówka prosta

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:23:06+02:00
1.Jakie wnioski można wyciągnąć : badanie moczu pacjenta wykazało:

-obecność białka
-obecność cukru
-brązową barwę
-dużą ilością czerwonych krwinek
-obecność bakterii
Pacjent może mieć żółtaczkę [wzgląd na barwę moczu], cukrzyce [wzgląd na obecność cukru], może mieć uszkodzoną nerkę (kanaliki nerkowe) [wzgląd na obecność białka, krwi, bakterii- one mogą być skutkiem ropomoczu czyli brązową barwę]. Jednak ja bym bardziej się kierowałam uszkodzeniem kanalików nerkowych.

2.Spróbuj przewidzieć skutki zdrowotne wymienionych poniżej błędów w żywieniu i trybie życia. Podaj po jednym dla każdego opisanego przypadku:

-zbyt mała ilość pobieranych płynów
-odwodnienie;

-nieleczone infekcje dróg moczowych
-zakażenie dalszych drug moczowych lub ustroju (sepsa);

3.Do wymienionych schorzeń układu wydalniczego dopisz po jednej możliwej przyczynie:

-zapalenie pęcherza moczowego, przyczyna to infekcja bakteryjna;
-moczówka prosta, przyczyna niedobór hormonu wazopresyny;
5 1 5