1.Kwotę 1000zł złożono w banku przy stopie procentowej 10% w skali roku. Wyznacz kapitał wraz z odsetkami po 5 latach, jeśli odsetki są odpisywane po upływie każdego roku.
2.Jaką kwotę będę mieć na koncie po upływie dwóch lat, jeżeli wpłacę do banku 1000zł przy oprocentowaniu kapitału równym 4% w stosunku rocznym z kapitalizacją odsetek co kwartał?
Pilne proszę o rozwiązanie do 22!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:27:44+02:00
Zad1
1 rok) 10% z 1000zł = 100zł
1000zł+100zł = 1100zł
2rok) 10% z 1100zł = 110zł
1100zł+110zł = 1210zł
3rok) 10% z 1210zł = 121zł
1210zł+121zł = 1331zł
4rok) 10% z 1331zł = 133,1zł
1331zł + 133,1zł = 1464,1zł
5rok) 10% z 1464,1zł = 146,41zł
1464,1zł + 146,41zł = 1610,51zł
odp. kapitał po 5 latach = 1610zł 51gr
zad2
1rok = 4kwartały ,więc 1 kwartał = +1%
po 2 latach 1082zł