Zad.1
Sprawdź ,które równania spośród I,II i III są równoważne.
I.6(x+2)=3(x-1)+5
II.4(-x=8)=-8x
III.-9-0,5(x-6)=x-1
Proszę o pełny zapis.
Zad.2
Jeden prostokąt ma wymiary 18 cm i 2 cm. Drugi prostokąt ma pole równe polu pierwszego i jeden z wymiarów 12 cm. Ile razy obwód pierwszego prostokąta jest większy od obwodu drugiego prostokąta?
Proszę o pełny zapis.

Zad.3
Pan Wojciech ,kierowca ciężarówki ,pokonał pierwszą część drogi z prędkością 60 km/h, a drugą część,dłuższą o 20 km od pierwszej-z prędkością 80 km/h.
Cała podróż trwała 4h20 min.Ile kilometrów przejechał pan Wojciech?
Proszę o pełny zapis . ; ]]

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:34:56+02:00
1.
6(x+2)=3(x-1)+5
6x+12=3x-3+5
6x-3x=-3+5-12
3x=-10 /:3
x= -3 1/3

4(-x-8)=-8x
-4x-32=-8x
-4x+8x=32
4x=32 /:4
x=8

-9-0,5(x-6)=x-1
-9-0,5x+3=x-1
-0,5x-x=-1+9-3
-1,5x=5 /:(-1,5)
x=-3 1/3

Drugie równanie jest równoważne2. a=18cm -I bok prostokata
b=2cm - II bok prostokata

a=12cm- Jeden z bokow drugiego prostokata

obl. pole prostokata
P= ab
P=18*2
p=36cm kwadratowych

Obl. wymiary drugiego prostokata
P= ab
36=12*b
b=36:12
b=3cm

Obl. obwod pierwszego prost.
Ob= 2a+2b
ob= 2*18+2*2
ob=36+4
ob=40 cm

Obl. obwod drugiego prost.

Ob=2a+2b
ob=2*12+2*3
ob=24+6
ob=30 cm

10 2 10
2010-04-07T19:41:49+02:00
Zad. 1

I 6(x+2)=3(x-1)+5
6x+12=3x-3+5
6x-3x=-3+5-12
3x=-10/ :3
x= (-3 1\3)

II 4(-x=8)=-8x <- To równanie jest błędnie napisane

III -9-0,5(x-6)=x-1
-9,5(x-6)=x-1
-9,5x+57=x-1
57+1=x+9,5x
10,5x=58 /:10,5
x=5,52

Zad. 2
x- to ta druga krawędź drugiego prostokąta

12*x=18*2
12x=36 /:12
x=3cm

Ob.1=2*18cm+2*2cm
Ob.1=36+4
Ob.1=40cm

Ob.2=2*12cm+2*3cm
Ob.2=24+6
Ob.2=30cm

Obwód pierwszego prostokąta jest o 1/4(ułamek) większy od obwodu drugiego prostokąta.


4 3 4