1. Ile dm sześciennych wodoru powstaje w reakcji sodu z 5 molami kwasu solnego?
2. Odważono 10g H2S. Oblicz:
a) Ilu molom odpowiada próbka?
b) Objętośc?
c) Ile w próbce jest atomów wodoru?
d) Ile w próbce jest gramów siarki?
3. Zmieszano 5g wodoru i 100dm sześciennych tlenu. Która substancja została użyta w nadmiarze? Ile wynosił ten nadmiar?

1

Odpowiedzi

2010-04-10T18:29:26+02:00
1) Ile dm sześciennych wodoru powstaje w reakcji sodu z 5 molami kwasu solnego?

2Na +2HCl => 2NaCl +H2

wynika z tego, że na 2 mole mole kwasu przypada 1 mol wodoru, objętość molowa 1 mola wynosi 22,4 dm3
układamy proporcję

2mole -----22,4 dm3
5moli------x dm3

x=56 dm3

2. Odważono 10g H2S. Oblicz:
a) Ilu molom odpowiada próbka?

n= m:M
M(H2S)=34

n=10:34=0,29mola

b) Objętośc?

n=v:v(mol)
0,29=v:22,4
v=605 dm3


3. Zmieszano 5g wodoru i 100dm sześciennych tlenu. Która substancja została użyta w nadmiarze? Ile wynosił ten nadmiar?

2H2+O2 => 2H2O

2M(H2)=4
V mol (O2)=22,4

SPRAWDZAMY ILE DM3 TLENU POWINNO WZIĄŚĆ UDZIAŁ W REAKCJI

4g ----22,4 dm3
5g ----x

X=28dm3

wynika z tego, że tlenu zużyto w nadmiarze

100-28=72

za dużo o 72 dm3