Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:26:59+02:00
Program licz;
uses CRT;
var
x,y,h,v,ppc,pp,pb:real;
begin
clrscr;
writeln('Prostopadloscian');
write('Dlugosc 1 boku podstawy: ');
readln(x);
Write('Dlugosc 2 boku podstawy: ');
readln(y);
write('Wysokosc: ');
readln(h);
v:=x*y*h;
ppc:=(x*y)*2+(y*h)*2+(x*h)*2;
pp:=sqrt(sqr(x)+sqr(y));
pb:=sqrt(sqr(x)+sqr(h)+sqr(y));

writeln('Objetosc: ',v:0:2);
writeln('Pole powierzchni calkowitej: ',ppc:0:2);
writeln('Przekatna podstawy : ',pp:0:2);
writeln('Przekatna prostopadloscianu: ',pb:0:2);
Readln;
end.

W razie reklamacji pisz PW.