Odpowiedzi

2010-04-07T19:22:05+02:00
Józef Stalin- ponieważ ustalał porządek terytorialny w Europie
Winston Churchill-ponieważ był przewodniczącym kongresu w Jałcie
Delano Roosevelt- ponieważ wprowadził przykłady granic państw w Europie.
Władysław Anders – w latach międzywojennych dowódca jednostek kawalerii, dowódca Armii Polskiej w ZSRR, a potem Ii Korpusu Polskiego. W 1945 Wódz Naczelny.
Mieczysław Mołotow – radziecki polityk, od 1906 członek partii bolszewików, 1939-49 i 1953-57 komisarz ludowy spraw zagranicznych ZSRR.
1 5 1