Błagam zróbcie mi to na teraz z danymi i rozwiązaniami oczywiście. dam naj tylko pospieszcie się.

1.Gazda Stach do swojego stada liczącego 28 owiec i 2 barany dokupił nowe stado, w którym było15% baranów. W połączonym stadzie barany stanowiły 10%. Jak liczne stado dokupił Stach? Ile baranów ma teraz w stadzie?2. Ile wody należy dodać do 2 kg pięcioprocentowej solanki, aby otrzymać solankę dwuprocentową?

3. Ile soli należy dosypać do 9 kg pięcioprocentowej solanki, aby otrzymać roztwór dziesięcioprocentowy?

4. Do trzydziestoprocentowego syropu dodano 20 kg wody i otrzymano syrop dwudziestoprocentowy. Jaka jest całkowita masa otrzymanego syropu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T19:57:31+02:00
Zad1.
x - nowe stado,
2 + 28 sztuk - stare stado,
15% * x - baranów odkupiono,
10% * ( 2 + 28 +X ) - baranów starych i nowych
2 + 15% * X = 10% * (30+X) 2 + 15% * X = 3 + 10% * X 15% * X - 10% * X =
3 - 25% * X = 3 - 2 X = 1 / 5% = 100 / 5 X = 20 sztuk dokupił

10% * (2 + 28 + 20) = 50 / 10 = 5 baranów razem

Spr. 5-2 =3 - barany

3 / 20 = 15 / 100 = 15% - tyle baranów dokupił

zad4.

x razy 30/100 = 3/10 x

3/10x - cukier

3/10x = 2/10 (20+x) / razy 10
3x = 2 ( 20+x)
3x= (40+2x) /-2x
x=40

40+20=60
Odp. Calkowita masa otrzymanego syropu wynosi 60 kg.
1 5 1