3.Wspinając się górskimi szlakami, można odczuć zmiany tamperatur powietrza: im wyżej jesteśmy, tym niższa jest temperatura. Stwierdzono, że jest to spadek o około 0,6°Cna każde 100m różnicy wysokości.
a) Ile jest równa różnica wysokości między dwoma schroniskami, jeśli różnica temperatur odnotowanych w nich w tym samym momencie jest równa 4,8°C?
b) Przy górnej stacji wyciągu narciarskiego odnotowano temperaturę -5°C. Jakiejtemperatury należy się spodziewać przy dolnej stacji znajdującej się 350m niżej?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:19:49+02:00
A) 4,8 : 0,6 = 8
8 * 100 = 800m
b) 350 = 300 + 50
300m = 1,8 C
50m = 0,3 C
Razem = 2,1 C
-5 + 2,1 = -2,9
Należy się spodziewać -2,9 stopni Celcjusza.
7 4 7
2010-04-07T19:21:31+02:00
A)4,8 : 0,6 = 8 8*100=800
b)350 = 3,5
3,5*0,6=2,1
-5 + 2,1 = 2,9
2 1 2