Temat : Stosunek Dwóch Wielkości.

Zad.1
Suma pól dwóch kół równa 45π cm² , zaś pola pozostają w stosunku 1 : 4 . Oblicz różnicę obwodów tych kół.

Zad.2
Obwód prostokąta jest równy 16 cm , a stosunek długości jego boku 7 : 9. Oblicz długość boków tego prostokąta.

Zad.3
Stosunek masy piłki pingpongowej do masy piłki tenisowej jest równy 1 : 26. Suma mas tych piłek wynosi ,0675 kg. Wyraź masy piłek w gramach.

Zad.4 Różnica dwóch liczb jest równa 3 ³/₄, a ich suma 6 ¹/₄ . Znajdź stosunek większej liczby do mniejszej.


MUSICIE TYLKO ROZWIĄZAĆ DWA OBOJĘTNE ZADANIA.
PROSZĘ POTRZEBA MI TO NA JUTRO !!! ;D

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T19:17:19+02:00
Zad1.
x - pole pierwszego koła
4x - pole drugiego koła

x+4x=45π
5x=45π
x = 9π - pole I
πr²=9π
r²=9
r=3
O=2πr = 6π

4*9π = 36π - pole II
πr²=36π
r²=36
r=6
O=2πr = 12π

12π - 6π = 6π


zad3.

x-masa piłki pingpongowej
y-masa piłki tenisowej
x/y=1/26 x+y=0,0675
x=1/26y x+y=0,0675
1/26y+y=0,0675 27/26y=0,0675
y=0,065
kg=65 g x+0,065=0,0675
x=0,0675-0,065
x=0,0025
kg=2,5 g
2010-04-07T19:34:28+02:00
Zad 1. x - pole I kola
4x - pole II kola x+4x=5x 5x=45π cm² x=45π cm²:5 x=9π cm²
4 * 9π cm²=36π cm² - pole II kola
πr²=9π cm² r=3 cm Ob I= 2πr Ob I= 2*π*3cm=6πcm
πr²=36π cm² r=6cm Ob II= 2πr Ob II= 2*π*6cm=12πcm
Ob II - Ob I = 12πcm - 6πcm = 6πcm