Uzupełnij poniższy zapis tak, aby stały się równaniami reakcji chemicznych:
+H₂O-> H₃PO₄
+H₂O-> NaOH +
K₂O+ -> KOH
Mg+ -> + H₂
+H₂O-> Na₂O+
+H₂O-> KOH+
N₂O₅+ -> HNO₃
+ H₂O-> Mg(OH)₂
+H₂O-> NaOH+
+H₂O-> H₂CO₃
+ H₂O-> H₂
MgO+ -> Mg(OH)₂

1

Odpowiedzi

2010-04-08T17:19:24+02:00
P₄O₁₀ + 6 H₂O -> 4 H₃PO₄
2 Na + 2 H₂O -> 2 NaOH + H₂
K₂O+ H₂O -> 2 KOH
Mg + 2 H₂O -> Mg(OH)₂ + H₂
2 Na + H₂O -> Na₂O + H₂
2 K + 2 H₂O -> 2 KOH + H₂
N₂O₅ + H₂O -> 2 HNO₃
MgO + H₂O-> Mg(OH)₂
2 Na + 2 H₂O-> 2 NaOH + H₂
CO₂ + H₂O-> H₂CO₃
+ H₂O-> H₂ chyba cos zjadles :)
MgO + H₂O -> Mg(OH)₂