1. Obszar lądowy powierzchni Polski wraz z wodami śródlądowymi wynosi w przybliżeniu 312 000 km². Pomiar dokładny jest równy 311 904 km². Błąd procentowy pomiaru jest równy około:
a.0,03%
b.0,003%
c.0,3%
d.3%

2.Dnia 22.07.2003 r. radio podało inf. o stałych kursach walut: jeden dolar- 3,8914 zł i jedno euro - 4,4781 zł.
a. Ile zł otrzymasz wymieniając w banku kwotę 125 dolarów po kursie o 10% większym?
b. Ile euro otrzymasz wymieniając w banku kwotę 452 zł po kursie o 10% mniejszym?

Proszę o napisanie całego rozwiązania...

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T19:25:52+02:00
1.
[(312000-311904):312000]*100%=0,03%
2.
a.
3,8914+10%=4,28054
125*4,28054=535,07zł
b.
4,4781-10%=4,03029
452:4,03029=112,15euro
1 5 1