Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T20:32:33+02:00
M=5*10⁻³ [kg]
d=2*10⁻² [m]
v₁=800 [m/s]
v₂=600 [m/s]

F=ma
v₂=v₁-at => t=(v₁-v₂)/a
d=v₁t-at²/2 => a=2(v₁t-d)/t²
t=(v₁-v₂)t²/2(v₁t-d)
2v₁t-2d/t=tv₁-tv₂ |:t
2v₁-v₁+v₂=2d/t
t=2d/(v₁+v₂)
t=(2/7)*10⁻⁴ [s]
a=2(v₁t-d)/t²
a=7*10⁶ [m/s²]
F=ma
F=35*10³ [N]
1 5 1