1.Uzupełnij zdania:
Woda wapienna........................... pod wpływem......................................
Jest to reakcja charakterystyczna dla....................................................
Substratami tej reakcji są............................................ i ..........................................
2.Do udrażniania instalacji sanitarnych stosuje się preparaty zawierające wodorotlenek sodu. Oblicz objętość preparatu, którą należy odmierzyć, wiedząc, że jego gęstość wynosi 1,22 g\dm³, a masa powinna wynosić 6,1 dag.


Z góry dziękuję;P

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T19:21:09+01:00
1) mętnieje, tlenku węgla IV, tlenku węgla IV , tlenek węgla IV , magnez
2 2 2