Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-02T23:16:43+01:00
Pole wycinka = (x/2) * r², gdzie x - miara łukowa kąta środkowego, r - promień
W twoim zadaniu P=(1/9)*π = π/9 oraz α=135⁰
x=(α*π)/180⁰=(135⁰π)/180⁰=(45π)/60=(9π)/12=(3π)/4
Zatem podstawiając do wzoru mamy
(π/9)=[(3π)/4]/2 * r²
(π/9)=(3π)/8 * r²
- (3π)/8 * r²= - π/9 /:(-1)
(3π)/8 * r² = π/9 /:π
(3/8)* r²= (1/9) /:(3/8)
r²=(1/9):(3/8)
r²=(1/9)*(8/3)
r²=(8/27)
r=√(8/27)
r=[2√2]/[3√3]
r=[2√6]/9
r=(2/9)*√6
Chyba dobrze :)
12 3 12
2009-11-02T23:23:53+01:00
Jaki promień ma koło,w którym wycinkowi o polu jedna dziewiąta pi odpowiada kąt środkowy o mierze 135 stopni?
Pwycinka = α/360*Πr²
1/9Π=135/360*Πr² /:Π
1/9=135/360*r² /*9
1=135/40*r² /:135/40
r²=40/135
r²=8/27
r=√8/27
r==2√2/3√3
r=2√6/9
34 4 34