Odpowiedzi

  • rja
  • Rozwiązujący
2010-04-07T20:13:26+02:00
Warszawa, 07.04.2010r.


(tu wpisujesz
swoje dane):
imię nazwisko
ul. nr domu i mieszkania
kod poczt. miasto


Kancelaria Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 WarszawaPoradnik dla zwierzchników


Informuję, iż od dnia 01.05.2010r. zwierzchnicy Prezydenta RP (Rzeczpospolitej Polskiej) powinni ustosunkować się do poniższych zadań:
1. Proszę o pisemny raport co dwa tygodnie, począwszy od dnia 24.12.2005 (bo 23.12.2005r. był koniec prezydentury A. Kwaśniewskiego) do okresu bieżącego.
2. Zmieniają się godziny pracy z 10:00 na godz. 09:00.
Pozostałe kryteria pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
(podpis)
1 2 1