Odpowiedzi

2010-04-07T19:37:19+02:00
1]½×3516×274=½×963384=481692
2a]
3⅗×2¼=¹⁸/₅×⁹/₄=8¹/₁₀

60³/₇-2,6×10=⁴²³/₇-26=60³/₇-26=34³/₇

(5,6+2⅔):⅔=(5⅗+2⅔)׳/₂=8⁴/₁₅׳/₂=12⅖