Odpowiedzi

2010-04-07T19:52:13+02:00
Zjawisko skurczu miofibrylli (i w efekcie całego mięśnia) wyjaśnia ślizgowa teoria skurczu mięśnia, według której skurcz jest efektem wsuwania się filamentów aktynowych między filamenty aktynowe.

Przebieg skurczu:
Pod wpływem impulsu nerwowego dochodzi do zmian w obrębie błony komórkowej włókna mięśniowego. Zmiany te są następnie przenoszone na błony siateczki śródplazmatycznej. Efektem jest uwolnienie zgromadzonych tam jonów wapnia do cytoplazmy.
Obecność jonów wapnia w sąsiedztwie miofibrylli powoduje zmianę ułożenia główek miozyny. Zmiana ta wymaga nakładu energii, której źródłem jest ATP.
Ruch główek miozyny powoduje przesunięcie filamentów aktynowych i skrócenie sarkomeru.
Skurcze poszczególnych sarkomerów sumują się dając w efekcie skurcz całego włókna mięśniowego.

Jeśli chcesz mogę opisać bardziej szczegółowo xD :D
3 5 3