Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-08T15:49:25+02:00
REWOLUCJA PZEMYSŁOWA :
6)PRZYCZYNY REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ:
Na skutek zmian polityczno - społecznych w ośrodkach rewolucyjnych zmian gospodarczych panuje rozwój gospodarczy wprowadzający nowoczesne nowoczesne metody uprawy ziemi i upowszechnienie hodowli zwierząt głównie owiec. Zmiany te spowodowały podział chłopów na farmerów i robotników rolnych. Chłopi zaczęli przenosic się do miast, gdyż powierzchnia wsi stawała się coraz bardziej przeludniona. Zaczęto tworzyc nowe manufaktury i pierwsze fabryki.

7)POSTĘP TECHNICZNY:
Pod wpływem produkcji przemysłowej i zmian społeczno-politycznych miał miejsce postęp techniczny dokonany nowymi osiągnięciami naukowymi. Nauczono się korzystac z maszyny parowej Jemsa Watta i znaleziono jej wykorzystanie np. w komunikacji. Zbudowano pierwszy parowiec pasażerski przez Roberta Fultona 2 1807 r. Powstała także pierwsza linia pasażerska uruchomiona w Angli przez George Stephensona w 1825 r.

8)POCZĄTKI PRZEMYSŁU W EUROPIE:
W Europie to Wielka Brytania stała się największą potęgą przemysłową, przez przemysł hutniczy, komunikacyjny i wydobywczy węgla. Powstały 3 główne ośrodki przemysłowe w Liverpoolu, Menchesterze i Londynie.

9)GOSPODARSKA SUROWCOWA W KOLONIACH:
Ważną rolę w rozwoju państw europejskich odegrały zamorskie kolonie. Dostarczały one taniej siły roboczej, surowców oraz stanowiły rynek zbytu.

10) WYNALAZKI I ODKRYCIA XIX WIEKU:
-aparat fotograficzny(Daguerre),
-parowiec pasażerski(Robert Fulton)
-telegram(Samule Morse)
-ogniowo,zastosowanie prądu(A.Volt)

3 3 3